1

Particulars i Comunitat de Propietaris

 • Desembús de tot tipus de canonades.
 • Desembús de lavabos, baixants de rentadores i sifons.
 • Neteja i aspiració de piscines i basses.
 • Buidat de pous negres i fosses sèptiques.
 • Gestió i transport d’aigües negres a depuradores.
 • Neteja de grafittis i de façanes en general.
 • Neteja de monuments.
 • Neteja d’aparcaments, soterranis i zones inundades.
 • Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua potable; desinfecció de legionel·la.
 • Detecció i desembús d’arquetes.
 • Contractes de manteniment per a particulars i comunitats de propietaris.
 • Decapatge de pintura en superfícies metàl·liques.
 • Servei d’urgències 24 hores.
  tl_files/fotos/botons/presupuesto_cat.gif


Lagupres particulars
Lagupres particulars
Lagupres comunitats Lagupres comunitats