1

Neteja de clavegueram i depuradores

LAGUPRES aporta solucions tecnològiques diferenciades, tant en neteja com en inspecció i sanejament. Entre d’altres, prestem els següents serveis:

 • Neteja i manteniment de col·lectors i xarxes de clavegueram.
 • Mesuraments previs a l’accés mitjançant equips portàtils analitzadors de gasos (O2, CO, SH2).
 • Neteja de basses, pous, digestors, decantadors i estacions de bombeig.
 • Inspecció de col·lectors de gran diàmetre.
 • Inspecció de xarxes de clavegueram amb equips automàtics.
 • Proves d’estancament.
 • Arrossegament de sorra i altres sediments pesats fins a registres i extracció mitjançant aspiració per buit.
 • Neteja de sorreres, embornals, reixes, etc.
 • Manteniment de xarxes de clavegueram municipals.

 

Equips especials

A LAGUPRES disposem d’equips especialment construïts per donar un millor servei en la neteja i en el manteniment de col·lectors i xarxes de clavegueram. Els nostres equips són els següents:

 • Equip Compacte, de poc tonatge i gran mobilitat per la neteja en vies estretes i de difícil accés. Especialment indicat per realitzar treballs en places i carrers de vianants, ja que no fa malbé ni lloses de formigó ni voreres.
 • Equip Recicling; unitat recicladora d’aigua que treballa sense consumir la xarxa d’aigua potable, ja que pot funcionar amb la mateixa aigua que circula pel clavegueram. Un aspecte tècnic i mediambiental fonamental en temps de sequera.
 • Equips per a neteja de la via i edificis públics (paviments, monuments, façanes, grafittis, xiclets, etc.).
  tl_files/fotos/botons/presupuesto_cast.gif


Lagupres clavagueram
Lagupres depuradores