Lagupres

LAGUPRES és una empresa de neteja industrial creada per oferir serveis a la indústria petroquímica, de refí, papereres, cimenteres, energètiques, constructores i administracions públiques.

LAGUPRES neix per desenvolupar i modernitzar la neteja industrial amb el propòsit d’oferir un major servei a la indústria de neteges químiques i hidromecàniques i, a la vegada, buscar les millors solucions mediambientals i de gestió de residus.

Els promotors del projecte tenim una experiència contrastada en els serveis que la nostra empresa ofereix, així com un gran interès per les noves tecnologies i la innovació. La suma d’aquests factors permet a LAGUPRES donar un pas endavant i oferir noves solucions als seus clients, on aspectes com la minimització del temps d’execució dels treballs i de la generació de residus, i la substitució de persones per robots-màquines, entre d’altres, siguin conceptes clau en el funcionament diari de l’empresa.

Aquest esperit innovador ens ha portat a crear una marca pròpia amb el nom de LAGUPRES High Efficiency, en la qual incloem tots els serveis que utilitzen equips i maquinària d’última generació tecnològica, cosa que garanteix la màxima seguretat i qualitat de les nostres activitats.

A LAGUPRES disposem d’un departament d’enginyeria per dissenyar els nostres propis accessoris i maquinària d’alta energia adequada a cada un dels serveis que el client requereix. De la mateixa manera, en aquest departament oferim també als nostres clients un suport tècnic directe.

ISO 9001   ISO 14001  

OHSAS 18001

     

Innovació
Els nostres equips i accessoris d’última generació tecnològica garanteixen la qualitat dels serveis prestats.

Eficàcia
Disposem d’un equip especialitzat d’enginyers, tècnics comercials i químics que ofereixen un suport tècnic directe al client i es responsabilitzen del seguiment de totes les fases d’execució del servei.

Calidad y prevención
En el nostre sistema de gestió integrat, estem certificats segons la norma ISO 9001:2000, amb la finalitat de complir el següent objectiu: la satisfacció dels nostres clients.

Compromís
Ens comprometem a oferir el millor servei de neteja industrial i de gestió de residus amb el més estricte compliment del marc legal.

Eficiència
La nostra força està en l’equip humà. El nostre personal disposa de la capacitat i la competència necessàries per realitzar els serveis amb els millors coneixements tècnics i amb la màxima rapidesa.

Formació
Optimitzem els nostres recursos tècnics i humans formant de manera continuada al nostre personal.

Medi ambient
El nostre compromís amb el medi ambient és un punt bàsic de la nostra política empresarial. Integrem criteris mediambientals als nostres procediments de treball, complint amb la legislació vigent abans, durant i després de la execució dels serveis.

Excel·lència
El nostre sistema de gestió integral està certificat segons la norma ISO 14001:2004. Cinc grans pilars ens serveixen de recolzament per aconseguir la màxima qualificació del servei ofert: innovació, qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral.

Minimització de costos
Gràcies a l’eficiència del nostre equip humà, l’equipament i la maquinària d’última generació tecnològica, realitzem els serveis de forma ràpida i eficaç, amb una reducció dels temps improductius, fet que deriva en una reducció dels costos pels nostres clients.